monitoring radioactivity around nuclear facilities Doel, Tihange, Chooz, Borssele --

Straling is onzichtbaar

De kerncentrales Tihange en Doel, op 50 km van Maastricht en 70 km van Rotterdam, zijn ondanks vele veiligheidsproblemen nog altijd werking. Elke dag dat de centrales in bedrijf zijn wordt het gevaar groter dat er een storing onstaat, die een hogere radioactieve straling in het milieu veroorzaakt.

Radioactieve straling is onzichtbaar, geurloos en niet tastbaar. Dit veroorzaakt onzekerheid. Straling die van radioactieve substanties uitgaat is nu eenmaal gevaarlijk. Zelfs een minimale hoe-veelheid kan de gezondheid aantasten. Onze prioriteit is daarom dat we ons kunnen informeren of een verhoogde radioactieve straling bestaat en in welke mate de verhoging plaats vindt.

De mensen die in de streken wonen waar het gevaar bestaat dat radioactieve straling aanzienlijk boven het niveau van de basisstraling uitstijgt, hebben natuurlijk meer behoefte aan informatie. In de omgeving van kerncentrales bestaat dit gevaar. Het gevaar stijgt in het bijzonder wanneer kernreactoren ten gevolge van hun leeftijd, hun constructie of hun technische toestand een verhoogde vatbaarheid voor storing vertonen. Het gebied rond de kerncentrales van Tihange en Doel wordt hierdoor direct bedreigd!

Meten is weten!

Radioactieve straling kan met speciale sensoren gemeten worden. In de vorm van een tabel of diagram wordt de onzichtbare straling zichtbaar gemaakt. Een kwantitatieve verhouding tot de norm- en grenswaarden laat toe om het gevaar in te schatten. De registratie van de metingen maakt het mogelijk om aan te geven of maatregelen ter preventie en bescherming van de volksgezondheid nodig zijn, en van welke aard.

Medische bescherming vereist vroegtijdige informatie

Een groep artsen van de IPPNW Aachen startte het initiatief om politici en autoriteiten op te roepen om medische voorzorgmaatregelen te nemen voor het ergste geval (o.a. het leveren van jodiumtabletten). Dit benadrukte de noodzaak om zo vroeg mogelijk informatie over de gevaarsituatie te kunnen verstrekken. De onvermijdelijke complicaties van grensoverschrijdende samenwerking op regelgevingsgebied lieten de vrees ontstaan dat kostbare uren zouden verloren gaan voor het nemen van voorzorgsmaatregelen.
Het idee ontstond om een ​​onafhankelijk, grensoverschrijdend netwerk op te zetten waarmee ongebruikelijke ontwikkelingen van radioactieve straling reeds kunnen worden opgespoord in de nabijheid van de kerncentrales. Het TDRM-project, geïntroduceerd in december 2016, implementeert dit idee.