Onze opdracht

Nog een meetnet?

In de regio bestaan al verschillende officiële of private meetstations en meetnetwerken. Desondanks is een kleine groep van wetenschappers en technici bijeengekomen om een eigen net van meetstations van de radioactiviteit in de atmosfeer te ontwikkelen en in bedrijf te nemen. Twee doelstellingen hebben wij voor ogen: wij willen onafhankelijk zijn van enigerlei politieke, administratieve en economische invloed. En we moeten onbeperkt beschikken over alle door ons verzamelde gegevens, ook retrospectief. Met een complete dataopslag van alle metingen zullen we de situaties analyseren en hun ontwikkeling terug volgen.

Onze bestemming

Met dit meetnet hebben we drie doelstellingen:

  • Door de publieke toegang tot de stralings- metingen houdt het meetnet rekening met de behoefte aan informatie van de bewoners van de betrokken regio‘s. Daardoor wordt er ook een bijdrage geleverd aan de bewustwording van de risico's en gevaren van kernenergie.
  • De metingen maken politieke en overheids- instanties attent op de waakzaamheid van de bewoners in de betreffende regio’s en vereisen transparantie vanwege de overheid. Het meetnet ondersteunt zo eveneens het politieke engagement van het Aachener Aktionsbünd- nis gegen Atomenergie en van de Belgische en Nederlands antinucleaire verenigingen.
  • Een team van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), dat een bijzondere expertise heeft over de invloed van radioactieve straling op de gezondheid, beschikt met de gegevens uit het meetnet over een basis om een gedifferentieerde beoordeling aan te bieden van storingen en uitzonderlijke situaties. Het team is hierdoor in staat om adequate preventieve en veiligheids-maatregelen voor te stellen.