TDRM – Tihange-Doel Radiation Monitoring Network: Current Readings

TDRM Home Cluster Location ID Current Trend Max Average Min Std Dev state
1 Doel Antwerp C TDRM.12 0.202 (1) -0.001 0.361 0.238 0.126 0.046
2 " Hoboken TDRM.17 0.141 -0.002 0.218 0.15 0.087 0.026
3 " Meerdonk TDRM.13 offline
4 " Schoten TDRM.2 0 0 0 0 0 0 no signal
5 Tihange Celles TDRM.7 0.194 (1) -0.001 0.33 0.199 0.102 0.039
6 " Fumal TDRM.14 0.119 -0.001 0.161 0.09 0.025 0.027
7 " Marneffe TDRM.16 0.119 -0.001 0.209 0.112 0.043 0.03
8 " Nandrin TDRM.6 0.187 -0.002 0.239 0.181 0.129 0.021
9 " Wanze TDRM.10 0.208 0 0.238 0.193 0.139 0.017
10 Liege CS TDRM.4 0.096 0 0.144 0.109 0.081 0.011
11 " Tilleur TDRM.15 offline
12 " Tilff TDRM.18 offline
13 Flanders Hasselt TDRM.29 0.261 (1) 0.004 0.336 0.188 0 0.062
14 " Mechelen TDRM.22 0.11 -0.001 0.153 0.122 0.088 0.012
15 Wallonia Gouvy TDRM.23 0.177 0.003 0.219 0.164 0.016 0.036
16 Aachen Eschweiler TDRM.5 0.066 0 0.069 0.053 0.032 0.006
17 " Forst (gmc) TDRM.20 0.118 0 0.132 0.114 0.097 0.007
18 " LfB (sim.) TDRM.1 0.235 0 0.265 0.233 0.198 0.011
19 " Roettgen TDRM.25 0.117 -0 0.188 0.138 0.11 0.012
20 " Steppenberg TDRM.3 0.153 (1) 0.013 0.197 0.092 0 0.081
21 Eifel Mechernich TDRM.11 0.1 0 0.126 0.094 0.068 0.012
22 Düsseldorf HSD TDRM.9 0.081 0 0.111 0.084 0.059 0.009
23 TTN Aachen TDRM.8 offline
24 " KdG TDRM.21 offline
25 " KdG TDRM.26 offline
26 Standby LfB TDRM.19 offline
27 " LfB TDRM.24 0.122 (1) 0.001 0.163 0.119 0.091 0.012
28 " LfB TDRM.30 0.085 0 0.108 0.079 0.058 0.01
29 " LfB TDRM.31 0 0.002 0.044 0.01 0 0.012 no signal
30 " LfB TDRM.32 offline
31 " LfB TDRM.33 offline
Interval: 2 1 = Hour 2 = Day 3 = Week 4 = Month
Last update 22.04.2018 -- 12:23