TDRM – Tihange-Doel Radiation Monitoring Network: Current Readings

TDRM Home Cluster Location ID Current Trend Max Average Min Std Dev state
1 Doel Antwerp C TDRM.12 0.252 0.001 0.369 0.251 0.134 0.04
2 " Kloetinge/NL TDRM.32 0.099 0.001 0.288 0.085 0.043 0.029
3 " Hoboken1 TDRM.17 offline
4 " Hoboken2 TDRM.21 offline
5 " Meerdonk TDRM.13 offline
6 " Schoten TDRM.2 0.133 -0 0.152 0.125 0.089 0.012
7 Tihange Celles TDRM.7 0.177 (1) -0 0.285 0.19 0.093 0.036
8 " Fumal TDRM.14 0.077 0.001 0.185 0.088 0.017 0.029
9 " Marneffe TDRM.16 0.103 0 0.227 0.11 0.043 0.03
10 " Nandrin TDRM.6 0.145 0 0.221 0.184 0.144 0.017
11 " Wanze TDRM.10 0.213 0.001 0.244 0.192 0.143 0.018
12 Liege Guillemins TDRM.4 0.084 -0 0.133 0.107 0.084 0.01
13 " Tilleur TDRM.15 0.088 (1) -0 0.138 0.078 0.033 0.02
14 " Tilff TDRM.18 0.061 (1) -0.001 0.145 0.092 0.037 0.02
15 Lux (B) Gouvy TDRM.23 0.185 0 0.219 0.176 0.141 0.015
16 Brussels Center TDRM.25 0.066 (1) 0 0.098 0.07 0.049 0.008
17 " Mechelen TDRM.22 0.115 0 0.154 0.12 0.089 0.011
18 Oost_Flan. Hasselt TDRM.29 0.28 0.002 0.429 0.241 0.075 0.067
19 Limburg Eijsden TDRM.31 0.104 0 0.132 0.103 0.073 0.011
20 Aachen Roettgen TDRM.30 offline
21 " Hörn (ttn) TDRM.8 0.115 (3) 0 0.139 0.025 0 0.048
22 " Steppenberg TDRM.3 0.107 (1) 0 0.139 0.109 0.081 0.011
23 " Forst (gmc) TDRM.20 0.124 0 0.138 0.115 0.095 0.008
24 " Eschweiler TDRM.5 0.082 -0 0.112 0.087 0.062 0.008
25 " LfB (sim.) TDRM.1 0.244 0 0.265 0.234 0.207 0.011
26 Eifel Mechernich TDRM.11 0.1 0 0.123 0.09 0.057 0.012
27 Düsseldorf HSD TDRM.9 0.093 -0 0.108 0.081 0.056 0.01
28 TTN KdG TDRM.26 offline
29 " KdG TDRM.27 offline
30 " KdG TDRM.28 offline
31 Standby pk TDRM.19 offline
32 " dme TDRM.24 0.136 0 0.164 0.119 0.085 0.012
33 " dme TDRM.33 0.13 0 0.151 0.116 0.091 0.011
Interval: 2 1 = Hour 2 = Day 3 = Week 4 = Month
Last update 19.06.2018 -- 08:56